prettig bloot - Delta Natuur

Ga naar de inhoud

prettig bloot

Bij ons kun je Prettig Bloot!
Bij Delta Natuur is een erkend Prettig Bloot-locatie. Organisaties die het Prettig Bloot keurmerk voeren, hebben de kernwaarden veiligheid, vrijheid, respect, openheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan en hierover afspraken gemaakt met de moederorganisatie NFN Open & Bloot.
Hier lees je wat je op een Prettig Bloot-terrein mag verwachten. Bij dit keurmerk horen ook het NFN-Veiligheidsprotocol en de Gedragscode.

Het Prettig Bloot-keurmerk wordt toegekend aan iedere bij NFN aangesloten organisatie die akkoord gaat met de Prettig Bloot-voorwaarden. Organisaties die voor het eerst het keurmerk aanvragen, moeten minimaal één jaar in bedrijf zijn en bij voorkeur al enige reviews van gasten hebben op blootkompas.nl. Bij nieuwkomers voert NFN na de aanvraag een introductiegesprek om te bepalen of het keurmerk goed bij de organisatie past.

Locaties met een Prettig Bloot-keurmerk promoten hun status actief. Dit doen zij doordat zij het Prettig Bloot-bordje duidelijk zichtbaar op te hangen. En daarnaast digitaal het Prettig Bloot-logo, de digitale brochure en de omschrijving van de accreditatie duidelijk op hun eigen website te publiceren.
Het keurmerk wordt jaarlijks vernieuwd. NFN stuurt de organisaties tijdig een herinnering, zodat de organisatie de gemaakte afspraken digitaal kan hernieuwen. Daarna ontvangt de organisatie een jaarsticker voor het nieuwe jaar.

Een keurmerk wekt verwachtingen en natuurlijk is het mogelijk dat leden en bezoekers afwijkende verwachtingen hebben. NFN en organisaties stimuleren leden en bezoekers altijd klachten te bespreken met het verenigingsbestuur of directie, omdat dit de kwaliteit kan verbeteren. Mocht er desondanks een meningsverschil blijven bestaan, dan kan een lid of bezoeker dit aan NFN melden via prettigbloot@nfn.nl. Zo houden we met elkaar het keurmerk in stand en geven we er waarde aan!

NFN behandelt uitsluitend keurmerk gerelateerde klachten op basis van hoor en wederhoor. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard, krijgt de betreffende organisatie een waarschuwing. Deze wordt ingetrokken als de organisatie de situatie aantoonbaar verbetert. Drie waarschuwingen kunnen leiden tot het intrekken van het keurmerk. Vervolgens kan na een aaneengesloten periode van 2 jaar zonder klachten de organisatie opnieuw een aanvraag doen.

NFN behoudt zich het recht voor het keurmerk bij ernstige misstanden direct in te trekken. Het Prettig Bloot-bordje moet dan worden ingeleverd en het digitale logo mag niet langer worden gevoerd.

Terug naar de inhoud